Az utánzó játék jelentősége

 Amikor a gyerek valami újat akar megtanulni, akkor a magányos próbálkozással szemben hatékonyabb a tanulás: ha megfigyelheti, hogy egy másik személy hogyan csinálja azt, vagy ha feladatról van szó, hogyan oldhatja meg. A modell mozdulatai a megoldandó feladat azon részeit hangsúlyozzák, illetve azon részekre hívják fel a gyerek figyelmét, amelyekre magának is szüksége van a probléma megoldásához.

Utánzó játék funkciói

Utánzás öt különböző viselkedési típust jelent:

1.      mástól látott, jól begyakorolt mozdulat önkéntelen reprodukálása;

2.      egy másik személy aktuálisan létrejövő élményének megfelelő érzések önkéntelen felmerülése vagy egy csoport tagjainak egymás között felmerülő indulati fertőzése, illetve kommunikációja;

3.      társas facilitáció: a csoport tagjainak a viselkedése felszabadul vagy gátlódik, illetve a csoport alkalmat nyújt arra, hogy az egyén viselkedését a többiekéhez viszonyítsa;

4.      megfigyelés révén faló tanulás, új dolog elsajátítási módszere, amelynek során másnak a cselekedetét figyeli meg a tanuló;

5.      szerepjátszás és az események ismételt előidézése, ahol az ismétlés olyan cselekvések mintáira vonatkozik, melyek megvalósulásánál az illető jelen volt, vagy előzőleg hallott róla.

Melanie Klein 1919-ben kezdte el a gyermekek pszichoanalitikus kezelését. A közvetlen nevelési módszereket használhatatlanoknak tartotta az érzelmileg kiegyensúlyozatlan, ideges gyermekek kezelésében. A gyermekek panaszai csak akkor tűnnek el, éppúgy, mint a felnőtteknél, ha tudatára ébrednek azoknak az érzelmi konfliktusoknak, amelyek a panaszok okozói. Feltételezése szerint az, amit a gyermek a kötetlen játékban tesz, tudattalan vágyait, örömeit, konfliktusait jelképezi, mindazt, ami foglalkoztatja.

A pszichoanalitikus hagyományhoz jobban ragaszkodó felfogások szerint a játékban a ,,libidófejlődés” tükröződik vissza, vagyis az a viselkedés bukkan fel, amelyet a valóságban a gyermek képtelen volt megvalósítani.

 Azt is mondják, hogy a játékban a játékot tulajdonképpen kiváltó szorongások feletti tettetett uralom jelenik meg, amely a gyermeknek lehetőséget nyújt arra, hogy a később felmerülő hasonló nehézségekkel könnyebben boldoguljon.

  

Forrás: S.Millar: Játékpszichológia